Chính sách bảo hành

Sản phẩm được chấp nhận bảo hành nếu có những điều kiện sau:

  1. Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất
  2. Còn trong thời hạn bảo hành
  3. Phiếu bảo hành phải còn nguyên vẹn, không chấp vá, bôi xóa, sửa chữa.
  4. Phiếu bảo hành đầy đủ thông tin: số máy, số khung, tên khách hàng sử dụng, địa chỉ, số điện thoại (đối với các sản phẩm không áp dụng Bảo hành điện tử)

Những sản phẩm không được bảo hành hoặc sửa chữa mất phí

  1. Vi phạm một trong những điều kiện bảo hành miễn phí ở mục 1.
  2. Số khung, số máy không khớp với Phiếu bảo hành.
  3. Khách hàng tự ý can thiệp sửa chữa sản phẩm hoặc sửa chữa tại những trung tâm bảo hành không được sự ủy nhiệm của Hãng.
  4. Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi người sử dụng, và lỗi hư không nằm trong phạm vi bảo hành của nhà sản xuất.

Thời gian bảo hành được quy định bởi nhà sản từng hãng tùy theo điều kiện nào đến trước hết trước. (năm bảo hành hoặc số km đã đi).

X